България е на последно място в ЕС по почасови разходи за труд за миналата година, става ясно от анализ на Евростат. Заплащането варира от 3,7 евро в България до 39 евро в Швеция.

Пред страната ни се нареждат Румъния, Литва, Латвия съответно с 4,4 евро, 5,7 евро и 6 евро на час. Напред са също Унгария и Полша с по 7,5 евро и Словакия с 8 евро на час.Най-много за изработен час се плаща в Швеция – 39 евро. След това в класацията са Дания с 38 евро, Белгия с 37 евро, Люксембург и Франция съответно с по 35 и 34 евро. В Ирландия, Германия и Финландия плащат по 30 евро на час.Най-добре се заплаща почасовата работа в сферата на промишлеността – около 24 евро, услугите – 23,7 евро и строителството – 21 евро.Евростат отчитат повишение на заплащането с 15,5% в Австрия, Словакия – 13,8%, Финландия – 13,7% и с 13% в Белгия. Най-нисък е ръстът в Португалия и Ирландия.

Гърция пък е единствената страна, където от статистическата служба отчитат намаление на почасовото заплащане с 11%.SAMSUNG

Страната ни се нарежда сред първите извън еврозоната, където за периода 2008-2012 г. е регистриран най-висок ръст на почасовото заплащане – с 42%. Така през 2008 г., българинът е получавал по 2,6 евро на час, а през миналата година – 3,7 евро. Увеличението в северната ни съседка е с 26,7%, в Чехия – с 15% и в Естония – със 7%, предаде БТА.

От данните на Националния статистически институт става ясно, че през 2010 г. почасовото заплащане е било най-високо в сферата на далекосъобщенията и при създаването и разпространението на информационни и творчески продукти – по 8 лв. брутна часова заплата. Работещите в сферата на производството и разпространението на ток и газови продукти са получавали по 7,65 лв. на час. Заплащането във финансовия и застрахователния сектор е било по 7,23 лв. на час, а в добивната промишленост – по около 6 лв. на час.

Най-ниско е било плащането в секторите хотелиерство и ресторантьорство – по 2,42 лв. на час. Работещите в административните и спомагателните дейности са получавали са получавали по 2,56 лв., в търговията, културата и преработвателната промишленост – малко над 3 лв. на час.

Относно най-добре заплатените професии класацията се води от специалистите, квалифицираните работници и ръководителите – по между 8 и 10 лв. на час.

Източник:inews.bg