Близо 52% от децата у нас под 18-годишна възраст са в риск от бедност или социално изключване, сочи анализ на Евростат за децата в риск от бедност в Евросъюза. Данните на Националния статистически институт (НСИ) сочат, че на прага на бедността през 2010 г. са били над 22% от хората у нас или 1,6 млн. души. От тях около 660 000 са били под 18 години, отбелязва БТА и Дарик. Всички те живеят в крайна нищета и материални лишения. Средният показател за риск от бедност за страните от Европейския съюз през годината на измерването е бил 27%.

В Румъния 49 на сто в тази възрастова категория живее на прага на бедността. За Унгария процентът е 39. Литва, Латвия, Естония, Италия, Гърция и Испания са с около 30%. Най-малък е рискът от бедност в Скандинавските страни. Дания и Швеция са с около 16%. Исландия – 17 на сто, Холандия – 18%, Австрия – 19%, Чехия – 20%.SAMSUNG

Статистиката сочи, че от 2008 до 2010 г. индексът на риск от изпадане в бедност или социално изключване за децата под 18 г. е нараснал най-силно. Така за Ирландия той достига 11 на сто, Латвия – 10%, Унгария – 6,2%, а за България делът е 7,6 .

Най-застрашени от финансовата и материални лишения са децата и младежите, които растат в семейства с ниска интензивност на работа – 45% . 49 на сто от децата с ниско образовани родители също попадат в рисковата категория. Други 18 на сто от децата с риск за бедност живеят в домакинства с един родител.

Източник:petel.bg