Твърдят, че 251 лева са достатъчни за покриване минималните жизнени потребности от храна и нехранителни нужди

От първи януари за бедни у нас ще се смятат тези, които разполагат с 251 лева на член от семейството месечно.

На редовното си заседание „социалното” правителство ще гласува вдигането прага на бедността и от Нова година жизненият минимум ще струва десет лева повече – 251 лева.pari

Сумата се изчислява ежегодно като се вземат предвид стойностите от изследването на бюджетите на домакинствата в България, провеждано от НСИ.

Конкретната цифра показва какви пари са нужни на член от семейство, за да получи минималните храна, стоки и услуги, необходими за водене на живот.

Стойността в случая е изчислена и като се има предвид минималната работна заплата от следващата година. Правителството пое ангажимент да я увеличи на 340 лв. След удръжките, чистата сума за получаване става 266 лв. Така тя надвишава с 15 лв. над линията на бедност, припомня “Дарик, за да може нетната й стойност да не е под официалната линия на бедност.

Източник:razkritia.com