Правителството в оставка одобри план-сметката за организиране и провеждане на предсрочните парламентарни избори. Нейната стойност е 21 милиона лева. Най-голямото перо в размер на 13.12 милиона лева е предназначено за Министерския съвет, за осигуряване на логистиката на областно и общинско ниво и заплащането на членовете на районните и секционните комисии.parmalen

МВР ще получи 3.3 милиона лева, а Централната избирателна комисия – 3.25 милиона лева. Министерството на регионлното развитие чрез дирекция ГРАО ще получи 700 хиляди лева, а 550 хиляди лева се осигуряват за външното министерство за провеждане на изборите в чужбина, …

Източник:novina.bg