Служебното правителство одобри в сряда постановлението за управлението на финансите на дружествата и предприятията, които са с над 50% държавно участие. Текстовете гласят, че че нетната експозиция на възложител към една финансова институция няма да надвишава 25% от паричните средства на възложителя.

Правилата се отнасят до държавните дружества с капитал над 3 млн. лева.

Часове по-късно на сайтовете на министерствата се появиха справки в кои банки дружествата държат парите си.

От справката на Министерството на финансите става ясно, че единствено Българската фондова борса е дружеството, което отговаря на изискванията в правителственото постановление. Борсата държи средствата си в повече от една банка, но над 70% от тях са в две банки – над 31% в „Корпоративна търговска банка“ (КТБ) и почти 41% – в „Юробанк Еф Джи“.pari

Според публикуваните данни отМинистерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) парите на енергийните дружества са концентрирани в една банка – „Корпоративна търговска банка“. Там са над 90% от парите на „Булгаргаз“, „Булгартрансгаз“ и на Електроенергийния системен оператор (ЕСО), както и 88% от средствата на Българския енергиен холдинг (БЕХ) и почти 60% от средствата на Националната енергийна компания (НЕК).

От данните е видно, че 100% от средствата на индустриална зона „Варна – Запад“ и на индустриален логистичен парк „Бургас“ са в Централна кооперативна банка,

Над 25% от средствата на държавни дружества, чиито принципал е МИЕТ, са още в „Уникредит Булбанк“ (над 33% от средствата на „Кинтекс“) и Инвестбанк, в които се държат над 42% от средствата на АЕЦ „Козлодуй“.

Справка публикува и Министерството на транспорта. От данните се вижда, че готвеното за приватизация дружество БДЖ „Товарни превози“ държи над 61% от парите си в Корпоративна търговска банка. В тази банка са и около 28-29% от средствата на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и на Летище София. 58,5% от парите на летището са в Централна кооперативна банка.

Сред дружествата, чиито принципал е транспортното министерство и чиито пари са в Централна кооперативна банка (ЦКБ), са Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура) (91%), Пристанище Варна (41%) и „Информационно обслужване“ (88%).

Парите на БДЖ пътнически превози се разпределят между Обединена българска банка (26%) и „Юробанк Еф Джи“ (73%).

Министерството на образованието, младежта и науката е принципал само на едно дружество, чиито средства попадат под изискванията в постановлението за управлението на финансовите средства – „Студентски столове и общежития“. По данни на министерството 98% от средствата са в Корпоративна търговска банка.

Парите на спортния тотализатор са разделени в повече от една банка, но данните на Министерството на физическото възпитание и спорта показват, че над 49% от тях са в СиБанк, което е нарушение на изискването за до 25%, записани в новото постановление. 32% пък са в „Юробанк Еф Джи“. 98% от парите на Националната спортна база се управляват от Централна кооперативна банка.

Според статистиката на регионалното министерство (МРРБ) само две са дружествата, които отговарят на изскванията в приетото постановление. Това са ВиК дружествата във Варна и Бургас. Средствата и на двете дружества са в Централна кооперативна банка.

Една е фирмата, която отговаря на изискванията, управлявана от вътрешното министерство (МВР). Това е „Безконтактни мултиплексни вериги“ (БМВ), чиито средства се управляват от „Райфайзенбанк“ (81%).

Парите на конгресния център НДК, чиито принципал е Министерството на културата, се управляват от УникредитБулбанк (39,8%) и Българо-Американска кредитна банка (малко над 40%).

Източник:dnes.bg