1905

Разкрит е нов метод за измама чрез Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние. Жертвите се оказват с договори за заеми от разстояние, които не са подписали, но въпреки това са напълно легитимни. От подобна измама се оплака пред БНТ ужиленият Владислав Панев. След злоупотребата с личните му данни той е в „черните“ регистри на БНБ. Жалбата му е вече в 5-то РПУ и са предприети действия. Владислав Панев отишъл в банка, за да си извади кредитна карта. Отговарял на всички необходими условия. Изненадващо получил отказ с аргумента, че фигурира сред лошите длъжници в ЦКР на БНБ. „Отидох в БНБ, поисках справка, която е тук сега, от нея става ясно, че дължа пари на две фирми за бързи кредити“, обясни Панев.

Тогава за пръв път вижда и договорите, сключени онлайн преди 6 месеца – с него. „От договорите става ясно, че е злоупотребено с моите лични данни, там са реално моите три имена, номерът ми на личната карта, ЕГН-то ми“, разказа ужиленият.

Оставащите полета с личните имейл адрес, телефонен номер и банкова сметка са попълнени с данни, които не отговарят на неговите. „Някой си кандидатства и получава кредит и парите се превеждат по банкова сметка на съвсем друг човек. Това ми е много странно как става“, попита Панев.

Изтеглените суми са на стойност 200 и 300 лева със срок от 1 месец. С огромните лихви той дължи около 900 лева. Сега кредитите са замразени до приключване на разследването. Тогава трябва да бъде изчистено и името му от черния регистър, но дотогава Владо няма да има кредитна карта.

„За да има какъвто и да е договор, трябва да има съгласие на двете страни, договора за заем в случая, за паричен заем, като и двете страни трябва чрез подписа си да удостоверят съгласието си за съответния договор“, обясни Светослав Димитров, главен разследващ полицай, 5-то РПУ.

При тези измами обикновено сумите са малки и се заемат единствено по интернет. „Такива бързи пари чрез интернет, чрез комуникации това е в повечето случаи е лесна печалба, лесна плячка и се възползват съответните недобросъвестни личности“, уточни Димитров.

От фирмите за бързи кредити пък обясняват, че често се натъкват на подобни измами. Борислав Фесчиев – собственик на такава фирма, обяснява, че измамата с Панев им се случва за пети път. Досега измамите са били разкрити успешно. Извършителите се оказвали близки до измамените хора – колеги, дори роднини.

Установяването на измамника става при проверка на индивидуалния IBAN, на който са преведени парите. Фесчиев казва, че компанията му изпълнява стриктно условията на трите институции – БНБ, Комисия за защита на личните данни и Комисия за защита на потребителите. Той обяснява как един договор без подпис може да бъде напълно легитимен.

„Това позволява законът, освен това страните са проследими и се знае кой влиза реално в подобен вид взаимоотношения“, каза Фесчиев.

Законът за предоставяне на финансови услуги от разстояние е в сила от края на 2009 година. Контролът му се осъществява от Комисия за защита на потребителите. От там обаче не смятат, че трябва да отговарят на въпроси по темата.

източник: blitz.bg