koli

Заместник-кметът по финансите Дончо Барбалов, съобщи,че Столична община е засякла 20 случая, при който са продадени коли с фалшиви бележки за платени данъци.

Измамите са разкрити, когато старите собственици отиват да отпишат автомобила си или съответно новите му притежатели отиват да го впишат. Разкритите случаи, заедно с доказателствата по тях, са предадени на полицията.

За да се избегнат бъдещи измами, от кметството предлагат всеки нотариус, който се занимава със сделки с движимо и недвижимо имущество, да разполага с персонален идентификационен номер. По този начин ще бъде ясно коя сделка, през кой натариус е минала и дали той проверил съответния имот или автомобил в данъчното.

По този начин нотариусите няма да разчитат само на предоставените им от продавача документи за автомобила. И сега подобни справки се правят, но данъчните служби не могат да проследяват това. На всяка бележка за платен данък, която се изисква при осъществяване на сделката, има партиден номер на съответния автомобил. Именно чрез този номер се прави онлайн справка за платени данъци.

Заместник-кметът по финансите обяви, че повече измами се правят при покупко-продажда на леки автомобили, отколкото при сделките с недвижими имоти. В централните райони на София и по-конткретно „Триадица” и „Средец” са открити и закрити най-много партиди на лизингови леки коли. При тях най-честата практика е след изплащането на лизинговите вноски да се смени собствеността върху автомобила.

Статистиките за 2012 година, сочат, че в София отписани 98 760 коли, записани са 97 37,а останалите 1386 возила или са бракувани, или са придобити от собственици от друга община, пише в.”Монитор”.

източник: pravda.bg