В този час започва гласуването за предсрочните парламентарни избори у нас. 6 868 455 граждани са включени в избирателните списъци. Около 11 700 са изборните секции в страната и 227 в чужбина в 57 държави.

Гласуването ще продължи до 20.00 часа днес. Само по изключение изборният ден може да започне в 06.00 часа на някои места и то след разрешение от ЦИК. Ако след 20.00 часа пред избирателната секция има още граждани, техните документите за самоличност се събират и гласуването продължава, но не по-късно от 21 часа и то само за онези граждани, чиито документи са събрани от представител на СИК.

8148 са кандидатите за депутати на парламентарните избори. Бюлетината е интегрална и в нея са имената на първите трима от кандидатските листи. При гласуване получавате от СИК бюлетина, подпечатана на гърба с един печат. В бюлетината се отбелязва единствено и само знак „Х“ в квадратчето на избраната кандидатска листа с химикал, пишещ със син цвят. Сгънете бюлетината, за да не се вижда за кого сте гласували. Преди да я пуснете в урната, СИК поставя върху нея втори печат. Други знаци или символи върху бюлетината я правят невалидна. Невалидна е и бюлетина без два печата, в която не е зачертано нито едно квадратче или поставеният знак засяга повече от едно квадратче.izbori

Съгласно Изборния кодекс право да избират народни представители имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание „лишаване от свобода“. Може да проверите своите данни в избирателните списъци и да се информирате за избирателната си секция и място на гласуване през Интернет на адрес http://www.grao.bg/elections/, чрез стационарен или мобилен телефон, като изберете 0800 1 4726 („0800 1 GRAO“). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна. Може да изпратите и SMS на единен за трите мобилни оператора номер 18429 (цената e 25 ст без ДДС). В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

На интернет страницата на ЦИК в рубрика „Регистрирани партии“, подрубрики „Кандидатски листи“, са публикувани регистрираните кандидатски листи за участие в изборите за народни представители за всеки отделен изборен район. Информацията за регистрираните кандидатски листи по изборни райони може да намерите и на интернет страницата на съответната РИК.

Създадена е необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи, защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас. За издаването на удостоверение днес гражданите лично подават искане в СДВР, ОДМВР и РУП от 08.00 ч. до 17.00 ч. Удостоверенията за упражняване правото на глас в изборния ден се издават само след подаване на заявление за издаване на лична карта и след цифрово заснемане на лицето на заявителя. Удостоверението се издава, за да послужи само пред секционната избирателна комисия и е валидно за изборния ден.

В Министерството на вътрешните работи, на телефон: 02/982 22 32, факс: 02/982 56 46 и e-mail: [email protected], функционира денонощно открита линия за граждани за подаване на сигнали, свързани с нарушения, възпрепятстващи нормалното протичане на изборния процес.

Забранено е изнасянето на бюлетини извън изборното помещение, гласуването извън изборното помещение освен в случаите на гласуване с подвижна избирателна урна, показването на бюлетината с начина на гласуване, заснемане на начина на гласуване като се използват мобилни телефони, фотоапарати или друга възпроизвеждаща техника, присъствието в кабината за гласуване на други лица, освен избирателя, с изключение на случаите, в които е разрешено гласуване с придружител, да се влиза в изборното помещение  с оръжие и/или предмети, опасни за живота и здравето на гражданите, да се извършват действия пред и в изборното помещение, които накърняват добрите нрави и обществения ред. Нарушителите се наказват с глоба до 2000 лв. Престъпление е гласуването при липса на избирателно право, гласуването повече от един път, купуването или продаването на гласове.

Източник:dnes.bg