plaj

Палмово масло е установената при лабораторния качествен анализ на бяла субстанция, изхвърлена по плажовете по Южното Черноморие. Това съобщиха от бургаската екоинспекция. В съдържанието на твърдата гранулирана проба преобладава палмитиновата киселина – основна съставка на палмовото масло. Тя не е разтворима във водаq информира

bTV. Не е установено съдържание на нефтопродукти в пробите от морската вода. Изследвани са пет проби, взети от плажовете Лозенец, Корал, Варвара, Арапя, устие на река Велека.

Според заключението на експертите от Басейнова дирекция Черноморски район – Варна, в пробите се наблюдават незначителни превишения по показателите разтворен кислород и азот амониев. Причина за това са температурата на водата, над 25°С и цъфтежът на водорасли в този период.

Отчетените относително високи стойности на показателя „екстрахируеми вещества”, спрямо нормата в Наредбата за качеството на крайбрежните морски води, показват органично замърсяване – мазнини, неразтворими във вода. Анализите бяха извършени от Регионалните лаборатории на Изпълнителната агенция по околна среда в Бургас и Стара Загора.

Предвид резултатите и мащаба на замърсяването, експертите отхвърлят възможността причината за него да е брегови точков източник. Вероятен източник е плавателен съд и дейностите, свързани с почистването му.

РИОСВ-Бургас е информирала кметовете на общините Приморско и Царево за уведомяване и съдействие на концесионерите/наемателите на плажове за почистване на отпадъка от плажните ивици. Потърсено е и съдействието на областния управител на област Бургас за организиране на почистването на плажни ивици и последващото третиране на отпадъка.

източник: blitz.bg