Увеличението на потреблението на развиващите се държави ще окаже силен натиск над цените на петрола до края на десетилетието, като котировките на марката Brent може да се покатерят до 270 долара на барел към 2020 г., прогнозират анализатори от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.Основание за тяхната прогноза е прогнозираното увеличено търсене от страна на Китай, Индия и Индонезия, което ще оказва по-значително влияние върху цените, отколкото това на развитите държави.

Експертите напомнят, че от 2000 до 2010 г. бе отбелязано съществно повишение на глобалното потребление, въпреки подобренията в енергоефективността. Сред основните причини за това е продължаващото увеличение на световното население, както и подобряването на показателя БВП на глава от населението в развиващите се държави.barel

Според ОИСР, в краткосрочна перспектива търсенето ще остане стабилно, а по-съществени промени можем да очакваме в средносрочен и дългосрочен план.

Сценарият за по-умерен ръст на котировките може да стане реалност единствено ако чувствително се наруши настоящия баланс на доставки и потребление, като например въвеждането на повече алтернативни енергийни източници.

В същото време, експертите напомнят, че разходите на добивните предприяия нарастват, тъй като най-леснодостъпните ресурси са изчерпани.

Според Международната енергийна агенция, за периода 2000-2010 г. средствата, влагани по разработките на нови местонаходища, скачат двойно.

Фактор, който би могъл да задържи ескалацията на цените, би било по-бавното от очакваното възстановяване на глобалната икономика, отбелязват от ОИСР.

Източник:blitz.bg