Електроенергийният системен оператор (ЕСО) налага ограничаване на производството на електрическа енергия на всички производители в страната – фотоволтаични електроцентрали, водноелектрически централи, АЕЦ, топлофикационни и заводски централи с комбиниран цикъл на производство.

Ограничението се налага във връзка със задължението за поддържане на баланса между производство и потребление в ЕЕС и след изчерпване на всички други възможности, предприети досега, обясняват от оператора.

С писмо на ЕСО от 3 април 2013 г. са уведомени трите ЕРП-та, ДКЕВР и МИЕТ, че считано от днес (4 април), се предприемат мерки по ограничаване на генерациите от вятър и слънце, включени в ЕЕС на страната.d6e3d76545ba1aa9a9e632ae696c711f_552x347

От днес е наредено на топлофикационните и заводски централи електрическият товар да бъде намален до необходимия топлинен товар.

Предприетите мерки са временни и ще се прилагат само при необходимост, като целта е осигуряване на баланса между потребление и производство и необходимата степен на сигурност, съгласно правилата за работа в синхронна зона в Континентална Европа.

Към 10.00 часа товарът в системата е 4300 мегавата, а износът 250 мегавата.

От 3 април е намалена мощността на V блок на АЕЦ „Козлодуй” на 750 мегавата и на VI блок на 550 мегавата.

Източник:inews.bg