Анализ на финансов сайт и българска търговска банка сочи, че сумата, с която олекваме на година е 120 лева. При някои от подобните операции, банките удържали и по 2 лева. Средно българите теглят пари в брой поне 5 пъти в месеца. Това закръгля разходите на около 10 лева. Ако умножим тези 10 лева по 12 месеца в годината излиза, че харчим за транзакции около половин минимална заплата на година.Затова специалистите съветват при теглене в брой да се ползват само банкомати на банката, която е издала картата. По този начин разходите намаляват в пъти.

Плащането на такси с картата обикновено не струва нищо, уточнават финансистите. Плащането може да е на ПОС терминал на същата банка или на друга банка.

bankomat

Има случаи, в които все пак такса се начислява и тя е от 15 до 50 ст. за операция.

Проучването сочи, че по този начин картите се използват между 2 и 5 пъти месечно, а когато има такса, тя би достигала максимум 2.50 лв. на месец, тоест 30 лв. за година.

Според финансистите заради факта, че в повечето случай такса няма, плащането на ПОС терминал може да замени напълно използването на пари в брой, без да струва нищо или съвсем малко.

Специалистите съветват, че за да се намалят разходите по обслужване на дебитната карта, потребителят трябва да тегли по-рядко по-големи суми пари или да използва дебитната карта като разплащателно средство в магазините.

Източник:blitz.bg