Задълженията на системния администратор – какво включват и каква е работата му?

Ако сте собственик на нов бизнес, вероятно вече сте чували, че задължително ще ви трябва системен администратор. Какво всъщност работи този човек и какво включват задълженията му?

Най-общо казано, това е специалист, който се занимава с професионална поддръжка на сървъри, мрежи и периферия.  Задълженията му са многобройни и разнообразни, и до голяма степен зависят от специфичните нужди на вашата фирма. Най-често системният администратор отговаря за настройките и поддръжката на сървъри и компютърни системи, за предотвратяване и отстраняване на проблеми с компютърната техника и периферията и цялостно администриране на мрежите и системите, с които работи вашата компания.

В задълженията на един такъв експерт влиза следните услуги:

–        Конфигурация и администриране на линукс сървъри;

–        Администрация на потребителска мрежа – създаване и поддържане на акаунти на потребители;

–        Поддръжка на системи;

–        Проверка на работата на периферията и ремонт, ако е необходимо;

–        Ремонт на хардуерни компоненти;

–        Създаване и управление на база данни;

–        Инсталиране на софтуер;

–        Антивирусно обезпечаване на компютрите;

–        Професионална поддръжка на сървъри;

–        Навременна актуализация на системите и т.н.

системен администратор

Системното администриране е от особена важност за правилната и безпроблемна работа на вашата фирма, независимо от сферата й на действие. Администраторът може да работи във фирмата постоянно или пък да е външен специалист, който предоставя услугите при нужда или в определени периоди от време.

Експертът, занимаващ се с администриране, трябва да притежава редица умения, свързани с компютри, линукс сървъри, мрежи, периферия и софтуер. В допълнение към това той трябва да може успешно да решава проблеми и да работи под стрес. Бързата диагностика и откриване на проблема са от ключово значение, а вече забелязаната грешка трябва да бъде отстранена своевременно, за да не пречи на работата на бизнеса. В света на технологиите и иновациите вашият бизнес не може да функционира успешно без системен администратор.