Около две трети от новозадължените лица, заемащи висши държавни постове, не са подали декларациите си в Сметната палата, става ясно от анализ на ведомството. Те трябваше да подадат встъпителни декларации до 9 април.

Поправките в закона, внесени от лидера на РЗС Яне Янев задължават служителите от високите етажи на властта, както и тези, които са в управителните органи на ЕРП-тата, ВЕЦ, ТЕЦ и всички останали енергопреносни предприятия, шефовете на надзорните и управителните съвети на фирмите с държавно участие, да декларират имуществото си. Това са 1385 нови задължени лица, от които обаче декларации са подали само 258.

От палатата отчитат, че броят на тези, които не са подали декларации, е изключително голям поради бързото приемане на законовите промени и влизането им в сила от деня на обнародването им в „Държавен вестник“.imu6testvo

Според експертите има и неясноти в кръга на задължените лица, особено сред регулираните от ДКЕВР. В управителните и контролните органи на юридическите лица членуват десетки чуждестранни граждани, голяма част от които не са със статут на пребиващи в България и не са задължени да подават декларации по този закон, обясниха от ведомството.

Три от работодателските организации, които членуват в Националния съвет за тристранно сътрудничество обявиха с декларации, че напускат Националния съвет и отказаха да предоставят данни за лицата, които са членове на управителните и контролните им органи.

Източник:inews.bg