20130806.mopgrlpssu

Чрез репо-сделки с акции на “Каолин” олигархът успял да прибере над 100 милиона лева от парите за втора пенсия на милиони българи във водещи пенсионни компании у нас

В официален отговор от Комисията за финансов надзор се потвърждават изнесените данни на БГНЕС за източването на пенсионно-осигурителната компания „Доверие“, като се добавят и нови моменти, свързани с прилагане на същата схема от компании на Иво Прокопиев и към друга компания от бранша – ПОК “Алианц България”.В писмото на КФН се цитират заповеди, с които на двете пенсионно-осигурителни компании се забранява за определен срок да сключват нови договори за обратно репо сделки с акции на „Каолин“ АД, както и да не продължават срока на действие на сключените договори.

Освен това е направено и задължително предписание на “Доверие” и ПОК “Алианц България” да продадат притежаваните от тях обезпечени корпоративни облигации с първоначален емитент „Алфа Енерджи Холдинг“ ЕАД, заместено в дълг от „Алфа Енерджи“ ЕАД, като положат изискуемата от закона грижа на добър търговец и защитят в максимална степен интересите на осигурените лица.

Така вече е ясно, че  в последните 3 години задлъжнелият олигарх Иво Прокопиев е успял да усвои чрез обръча от свои фирми близо 100 млн. лв. от парите, предвидени за втора пенсия на осигурените във водещите български пенсионни компании.

Средствата Прокопиев е получил с различни инвестиционни трикове – емитиране на огромни емисии облигации, последвани от прехвърляне на задължения в кухи компании, залагане на акции срещу финансиране (репо сделка).

източник: blitz.bg