Има нова складова програма на пазара – Di Sklad v4

Всяка фирма, уважаваща себе си използва практична складова програма. Новият онлайн софтуер е подходящ за фирми, работещи с документи, контрагенти и продукти, нуждаещи се от автоматизиран начин за обработка на информацията. Новия Складов Софтуер спомага за намаляване на разходите за наемане на хора за извършване на тази дейност, която програмата може да свърши с 2 – 3 клика.

online-offline-skladova-programa-widnows.2015-280x280

С онлайн складовата програма Di Sklad v4 данните се въвеждат постепенно, а когато е необходимо да се генерира фактура, процеса отнема само няколко мига, а в същото време дава подробна информация дали фактурата е платена или не, кога е била генерирана, какво включва и др. Това позволява да бъдат обработени по-голямо количество данни за съвсем кратко време, в сравнение с други складови програми.

Допълнителен плюс на програмата е, че поддържа под складове и това дава възможност да бъдат сливани 2 и повече фирми в едно.

Програмата позволява работа с партиди и различни срокове на годност, като същевременно дава справка и за срочни продукти. Може да извършва категоризиране на група клиенти и в същото време да прави справка за продажбите по категории.

С програмата може да се направи справка за оставащите дни до заплащане на фактурата и да се изпрати автоматизирано известие за предсрочно плащане.

Това са една част от функциите на Di Sklad v4. Добрата новина е, че тази програма не изисква професионални умения за работа с компютър, напротив, използването й е много приятно и лесно.