body-soul

Тезата, че след смъртта животът не приключва, придобива все повече привърженици. Всъщност, когато говорим за прераждане, трябва да се има предвид, че става въпрос както за живот след смъртта, така и за такъв преди раждане, защото човек се преражда повече от веднъж. Двете понятия означават едно и също.

В своята книга “Живот между преражданията” д-р Майкъл Нютън обяснява какво точно се случва с една душа, след като човешкото тяло, което обитава, бива поразено от смърт. Той пише, че тогава душата се връща в духовния свят при източника на своето сътворение. По време на физическото си пребиваване на Земята, част от енергията на всяка душа не напуска духовния свят, затова след смъртта душата отново става едно цяло. По този начин духовното и израстване е в непрекъснат процес, разяснява още д-р Нютън.

Духовният свят не е място за бездействие. Между преражданията си една душа преживява преход, в който тя минава през различни по-висши форми, за да бъде по-добре подготвена за следващото си физическо присъствие на Земята.

Няма лоша душа, която подлежи на прераждане. Причината някои хора да са зли по време на своя телесен живот се корени в изкривяването на тяхната душа точно преди да постъпи в тялото. Защо обаче, все още не се знае.

Така всяка душа преминава своя духовен път, преди отново да се завърне на Земята под формата на прераждане.

източник: novinata.org