Всеки домашен любимец е уникален

Както хората и снежинките, така и при животните – няма две еднакви животни. Всички кучета са индивиди и всеки приют, от който можете да си вземете куче, е различен.

Всяко куче може да има всякакви индивидуални предизвикателства, така че ключът към тях е откъде идва то. Внимателно трябва да се проучи всичко, преди да направите важната стъпка.  Добре е да споделите  за представата ви  за това какъв искате да бъде вашият потенциален домашен любимец.

Животните от приют са внимателно проверени

Докато някои може да са загрижени за поведенческите проблеми в приютите за домашни любимци, по-голямата част от кучетата, които идват от приют, се оценяват по поведение и здраве. Освен това, тъй като приютите обикновено предлагат потенциални доклади за поведението на тяхното животно, собствениците могат по-добре да предскажат поведението на осиновеното куче, отколкото на куче от някои развъдници.

Те се нуждаят от време за адаптация

Осиновяването на всяко куче, но най-вече куче от приют, в нова среда може да бъде малко стресиращо за кучето в началото. В резултат на това те могат първоначално да изглеждат твърде срамежливи или тревожни в новата си среда. Кучета са като хората, приспособяват се към промяната по различни начини. Много кучета се нуждаят от малко време, за да се успокоят.