Минималната пенсия ще се увеличи с 4.50 лв. от 1 юли 2014 г., решиха депутатите с приемането на текстове на второ четене на Законопроекта за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2014 г. С текстовете се определя следният минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване за 2014 г.: от 1 януари до 30 юни – 150 лв.; от 1 юли до 31 декември – 154.50 лв.

Това е първото увеличение на парите за възрастни хора от четири години, коментираха от „Коалиция за България”. Според Красимир Янков това са реалните възможности на бюджета, прецизно пресметнати на база очаквана инфлация и икономически растеж.

С приетите текстове минималните месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2012 г. като самоосигуряващите се лица са следните: до 5400 лв. – 420 лв.; от 5400,01 до 6500 лв. – 450 лв.; от 6500,01 лв. до 7500 лв. – 500 лв.; над 7500 лв. – 550 лв. Минималният месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители ще е 240 лв.

Максималният месечен размер на осигурителния доход ще е 2400 лв. Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2012 г., както и започналите дейност през 2013 и 2014 г. е 420 лв.

Източник:blitz.bg