Симеон Дянков е поредната Калинка в управлението на България и то във висшия пилотаж. Това стана ясно, след като ректорът на  бившия ВИИ “Карл Маркс, сега УНСС проф. Борислав Борисов заяви, че във втори курс студентът Дянков е бил изгонен от висшето учебно заведение  заради… слаб успех! Ректорът е доста удивен къде нашият финансист номер 1 е завършил степен бакалавър в кое учебно заведение, те след това е успял да защити и докторантура по икономика в Мичиганския университет.dqnkow

Подобни въпроси си задават и преподавателите на Дянков, които го помнят като студент, който не можел да обели и дума по изучаваните предмети и трудно си взимал изпитите, като повечето изобщо не взел и затова го изключили.

Всички документи от този период се пазят в университетския архив и остава напълно неясен фактът как едно студентче с нисък успех, което е било безпрецедентно изгонено от висшето училище, внезапно е получило куп дипломи и се е издигнало до пост вицепремиер и министър на финансите, а сега оглавява престижен ВУЗ в Москва.

Част от преподавателите смятат, че Дянков е взет в еврейска организация, която представлява част от световната конспирация. Оттам са дипломите му, там са написани докторатът и книгите му, там се издигнали един некомпетентен, но верен човек, който да има пряко влияние върху икономиките на развиващите се страни. В момента това, че е ректор в реномиран московски ВУЗ, финансиран от мощни еврейски организации, също е част от световната конспирация, сигурни са част от преподавателите му.

На Дянков обаче изобщо не му пука има ли диплома или не. Той вече е взел Ирина в разкошния си апартамент в Москва и работи върху нейното бъдеще, макар че за разлика от него, тя все пак успя да се дипломира, след като започна работа в неговото министерство. А дали си е взела изпитите или дипломата направо й е дадена, никой сега не може да каже със сигурност!

Източник:skandalno.net