Скандал в хоспис в Бобов дол: болногледачки, наети по програма за временна заетост, се жалват, че са връзвани за столовете в кухнята на една от къщичките, в които живеят 20 младежи с умствени проблеми, на възраст между 23 и 30 години.

Управителката д-р Екатерина Митова завър­зала 4 от 8-те работнички за столовете и накарала други­те четирима да ги хранят. След това разменила местата им. Като свършила „тази процедура“, д-р Митова накарала работ­ничките да се облекат в дре­хите на болните, твърди вестник „Струма“.

Потърпевши са възмутени от униже­нието.

Директорът на со­циалното заведение в Бобов дол Борис Стамболийски заяви: „Има такъв случай, аз не съм бил там и не зная дали работничките наистина са връзвани от д-р Митова. На­казал съм 8-те работнички и д-р Е. Митова със забележ­ка. Причината е, че 8-те ра­ботнички не са си вършили качествено работата. Не са се отнасяли добре с пациен­тите. Те са назначени по проект за временна заетост за 4 месеца от КНСБ – Дупни­ца. 2 месеца преди това са обучавани как да работят с болните. Но поведението им не е било адекватно и това е провокирало д-р Митова да се държи по този начин с тях, което аз не оправдавам. За­това съм наказал всички“.

bob

Д-р Екатерина Митова жи­вее в Благоевград, тя е бал­дъза на сина на екскмета Ла­зар Причкапов – Димитър, в момента тя е в отпуск, но коментира скандала: „Действително имаше та­къв случай, не съм им връз­вала ръцете, но част от тях накарах да си сложат ръцете отзад, а другите да ги хранят. Исках да им покажа как не трябва да се държат с болни­те. Не може болногледачките, като хранят болните, да наблъскват лъжицата чак до гърлото им. Да ги хранят мно­го бързо. Това са болни хо­ра, които трудно схващат и асимилират нещата. Към тях трябва да се подхожда с ува­жение и разбиране. Наисти­на ги накарах да се облекат в дрехите, с които обличаме младежите, за да разберат как се чувстват, като ги об­личат в тесни или къси дре­хи. В гардероба на болните има всякакъв вид дрехи, за всякакъв сезон, които са им по мярка. Може би в яда си не съм постъпила правилно, но не съм доволна от нито ед­на от 8-те работнички, които дойдоха по програма за вре­менна заетост. 3 от тях ид­ват на работа, лъхащи на ал­кохол. Може да съм имала право да ги наказвам, но не съм се възползвала от това. Едвам чакам 31 август, кога­то свършва програмата им, да се махнат. Тези жени са на възраст над 50 години, трайно безработни. Едва ли ще ги наемат на друго място на работа. 2 месеца ги обу­чавахме как да се държат с болните, които имат специал­ни потребности, но нито ед­на от тях не е мотивирана да работи“.

 

Проектът, по който са наз­начени осемте работнички се финансира от ЕС. Те са нае­ти чрез Бюрото по труда като трайно безработни. Идеята е била, ако назначените по та­зи програма се справят доб­ре с работата, да останат на постоянен трудов договор в социалното заведение в Бо­бов дол. За случая е уведо­мена лидерката на КНСБ – Дупница Тодорка Дамянова. Тя каза, че е извън града и не знае за такъв инцидент в социалното заведение в Бо­бов дол. Уведомена е и ди­ректорката на Бюрото по тру­да Наташа Илиева, която пре­доставила списъка с трайно безработните.

Аз дадох списъка с трай­но безработните на Тодорка Дамянова, въпреки че не съм трайно ангажирана с поведе­нието на работничките, ще отида да направя проверка, но в момента съм ангажира­на с трудовата борса за пред­стоящите съкращения в ТЕЦ- а. Отговорност за неадекват­ното и лошо поведение спрямо болните носят сами­те работнички, каза Наташа Илиева.

Източник:24chasa.bg