Прокуратурата ме обвинява, че със спазвал законовите процедури в МВР. Не искам да допусна, че това е тенденциозно. Вярвам в българското правосъдие и безпристрастността на съда. Това се казва в официално обръщение до медиите на бившия вътрешен министър Цветан Цветанов.

Той прави и кратка ретроспекция на случая:cvetan

След задържането на Орлин Тодоров, същият е отстранен от длъжност и е образувано дисциплинарно производство. По спомен, по време на досъдебното производство не са предоставени доказателства от прокуратурата относно повдигнатото обвинение. Във връзка със случая дисциплинарният орган ми е предложил наказание „Порицание“, което аз съм наложил. Паралелно с това на Тодоров му е отнет достъпа до класифицирана информация, което не е основание за дисциплинарно уволнение, а е основание за последващо преназначаване на длъжност, за която не се изисква такъв достъп. Освобождаване от длъжност се налага тогава, когато служителят откаже да заеме предложената му длъжност в рамките на притежаваната му категория или подходяща вакантна такава, но същият получава в пълен размер дължимото му обещетение, съгласно ЗМВР. В същото време Тодоров е подал заявление за напускане на МВР по собствено желание. Съгласно ЗМВР срокът на предизвестието е 30 дневен. Ограничение за освобождаване по собствено желание има, когато тече дисциплинарно производство, което в този случай е приключило. Другото основание е влязла в сила осъдителна присъда, което също не е налице и към днешна дата, две години по-късно. В случай, че бях влязъл в другата хипотеза, Тодоров можеше да осъди МВР за неправомерно дисциплинарно уволнение и да получи по-голямо обезщетение, пише Цветанов.

Източник:24chasa.bg