Широко разпространено е мнението, че хората започват живота си, изпълнени с оптимизъм и стават все по-негативни и огорчени, докато остаряват. Но ново изследване, публикувано в списанието „Социална психология и личностна наука“,  променя представата, че оптимизмът е запазен за младите. Чрез проучването си, изследователи от Университета на Калифорния, Дейвис, установиха, че траекторията на оптимизма  всъщност следва обърната U-образна крива, достигайки своя връх, когато сме в средата на 50-те години.

За да оценят нивата на оптимизма, изследователите накараха участниците на възраст от 26 до 71 г. да направят тест за ориентиране в живота (LOT) четири пъти през седемгодишния период. ЛОТ се използва за оценка на различията на индивиди в обобщения оптимизъм спрямо песимизма. За целите на изследването на UC Davis, участниците оцениха колко силно са се съгласили с изявления като: „В несигурни времена обикновено очаквам най-доброто,“ „Ако нещо може да се обърка за мен, то ще стане“, и „Като цяло, Очаквам повече добри неща да ми се случват, отколкото лошо. “

След това им бяха зададени допълнителни 54 въпроса, които оценяват как те са реагирали на положителни и отрицателни събития в собствения живот, като например повишение или уволнение.

Резултатите показват, че оптимизмът всъщност е най-нисък сред участниците в 20-те си години, след което той непрекъснато се повишава за тези в средата на 30-те и 40-те години, преди да достигне своя връх на 55-годишна възраст . Интересно е да се отбележи, че проучване от 2018 г., публикувано в  Психологическия бюлетин,  установи, че траекторията на самочувствие следва подобна крива, достигайки своя връх на 60-годишна възраст.