От 8 април 2013 г. ще започне изплащането на новите размери на пенсиите. Това каза председателят на НОИ Бисер Петков.

Той добави, че след 1 април около 70% от пенсионерите ще взимат над 200 лева. Около 2 милиона ще получат увеличение на пенсиите в максимален размер.

Изплащането ще става по график в пощенските станции и ще приключи на 20 април. На пенсионерите ще бъде даден достъп до разпорежданията и през електронна услуга. Това може да стане през сайта на НОИ в рубрика Е-услуги/Справки по ЕГН и ПИК.pensiq

Всички пенсии от трудова дейност се осъвременяват с размер, диференциран от годината на отпускане.
С най-висок процент се индексират пенсиите, отпуснати с начална дата до 31 декември 2009 г. – с 9,8 на сто, а с най-нисък – 2,2%, пенсиите, отпуснати от 1 януари до 31 декември 2012 г.

Пенсиите, отпуснати от 1 януари до 31 декември 2010 г., се увеличават с 8,8 на сто, а на тези с начална дата 1 януари до 31 декември 2011 г. – с 5,7 на сто.

На осъвременяване със съответния коефициент според годината на отпускането подлежат пенсиите за осигурителен стаж и възраст, пенсиите за инвалидност поради общо заболяване и пенсиите за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест.

Осъвременяването се извършва върху действителния или запазен размер на пенсията към 31 март 2013 г. без изплащаните към нея добавки. Когато осъвремененият размер на пенсията е под новия минимален, той се приравнява на него.

От 1 април 2013 г. максималният размер на пенсиите ще нарасне от 700 на 770 лева , което е 35 на сто от максималния осигурителен доход, който за тази година е 2200 лева.

При наследствените пенсии и вдовишките добавки осъвременяването се извършва върху размера на пенсията на наследодателя и с коефициент спрямо годината на отпускане, ако е бил пенсионер приживе.

На осъвременяване от 1 април не подлежат пенсиите за трудова дейност – лични, наследствени или добавки от такива видове пенсии, които се отпускат за първи път след 1 януари 2013 г. От 1 април се увеличава и размерът на социалната пенсия за старост, която нараства от 100 на 110 лева месечно.

Всички пенсии, несвързани с трудова дейност, каквито са пенсиите за военна инвалидност, за гражданска инвалидност, социалната за инвалидност и персоналната пенсия, се определят в процент от социалната пенсия за старост, считано от 1 април 2013 г.

Чрез осъвременяването на трудовите пенсии и определянето на нетрудовите пенсии в новите им размери спрямо размера на социалната пенсия за старост, от 1 април 2013 г. ще бъдат увеличени всички пенсии и добавки към тях, с изключение на добавките на репресираните лица, които бяха преизчислени от 1 януари 2013 г. и миньорската добавка.

При несъгласие с увеличението всяко лице има право да обжалва пред съответния директор на териториална дирекция, уточни Бисер Петков.

Източник:inews.bg