Направена е анкета сред 21 000 американци от всички възрасти, професии, образователни среди, етноси и нива на опит в малки, средни и големи компании, сочи Istinskiistorii.com. Участниците трябвало да отговорят на шест въпроса за тревогите, свързани с тяхната работа, и било установено, че наличието на неясни цели  е това, което повечето хора посочват като основен източник на стрес на работното място.

Зашеметяващите 41% от американците посочиха неясните цели като основна причина, поради която са подложени на стрес по време на работа. Междувременно, 16% от работниците се тревожат за пътуването си или лошия си шеф. На трето място, 13% от участниците казват, че дългите часове работа са техният основен източник на безпокойство.

Когато резултатите от проучването бяха разделени по пол, все още водещите причини за стреса бяха неясните цели. Въпреки това, мъжете изглеждаха малко  по-обезпокоени  от липсата на яснота (43%) от жените (37%).

Сравнително същото попитаха участниците за най-големите им професионални проблеми. Почти половината от всички респонденти казват, че се страхуват, че работата ще им стане досадна, още повече, че се страхуват да не получат емоционален срив или да разочароват шефа си. Тази загриженост е най-разпространена сред изпълнителните директори, където 62% от анкетираните го посочват като най-важната им грижа.

Сега, когато има статистически доказателства, че едва ли сте единственият, който се чувства напрегнат по време на работа , какво можете да направите, за да си помогнете? Разбира се, намирането на здравословен баланс между работата и личния живот винаги е добро начало.