Ходенето по мъките продължава

Докато цели ромски семейства се издържат с фалшиви ТЕЛК-ови документи, то хората, които наистина имат нужда от тази помощ, биват подложени на сериозна гавра.

Новините на TV7 за пореден път алармираха за сериозен праблем, свързан с издаването на решения от ТЕЛК.
Макар да не се води точна статистика на хората с увреждания на територията на страната, то групата на хората, които имат сериозни зрителни проблеми надхвърля 18 хиляди души.
Преобладаваща част от тях взимат пенсия по болест.

Репортажът на медията разказва за Иван Недялков, който страда от вродена глаукома. Това заболяване е твърде опасно, тъй като може да доведе до частична или пълна слепота.telk
Иван, както и много други хора, които по една или друга причина са се озовали в неговото положение биват подлагани на сериозна гавра от страна на държавата.

Той е със 100% намалена работоспособност и през тази година се явява за седми пореден път на ТЕЛК.
Докато изчака обаче комисията да излезе с решение, той бива лишен от единствените си доходи, с които разполага за месеца. Парите се изплащат едва след излизането на решенията, които често пъти се бавят няколко месеца.
Вярно, че сумите се изплащат накуп със задна дата, но може ли човек да спре да се храни и да се лиши от елементарни неща, докато дочака моментът на изплащането им, питат се потърпевшите.

Източник:razkritia.com