Средно за страната, цената на едро на рафинираното слънчогледово олио е 2,62 лв./литър, незначително по-висока спрямо предходния седмичен период (с 0,4%). По области, стойностите варират от 2,30 лв./литър до 3,00 лв./литър, съответно в Хасково и Варна. В по-голяма част от областите са налице седмични ценови колебания в двете посоки, в границите от -4,3% (Разград) до +4,2% (Пловдив).

Това показват седмичните ценови анализи на Министерството на земеделието и храните.

olioПрез изминалата седмица средната цена на дребно за страната на олиото в големите търговски вериги (ГТВ) остава непроменена – 2,97 лв./литър. В тези обекти продуктът се търгува в ценовия диапазон от 2,49 лв./литър (Враца) до 3,19 лв./литър (Пазарджик). В четири от областите се регистрира седмично повишение на ценовите стойности от 1,7 до 3,7%, най-чувствително в София. В ГТВ във Варна, Добрич и Шумен олиото се предлага на по-ниски цени в сравнение с предходната седмица, съответно с 0,3%, 2,5% и 4,3%.

Средната цена на дребно на рафинираното олио в другите търговски обекти (ДТО) се запазва на нивото от предходната седмица – 3,14 лв./литър. В малките магазини на страната олиото се търгува в ценовия интервал от 2,88 лв./литър (Добрич) до 3,74 лв./литър (Смолян). Седмично изменение на цените се отчита единствено в област Благоевград – понижение с 0,8%.

Средно за страната, цените на слънчогледовото олио в големите супермаркети са с 0,17 лв./литър по-ниски от тези в другите търговски обекти, като тази разлика е най-голяма във Враца (0,76 лв./литър). Изключение са областите Благоевград, Варна и Добрич, където цените на продукта в ДТО са с между 0,03 и 0,08 лв./литър по-ниски от тези в големите супермаркети.

Най-голям марж между цените на едро на олиото и тези на дребно се отчита във Велико Търново за големите супермаркети – 0,72 лв./литър и в Смолян за по-малките магазини – 1,11 лв./литър. В областите Варна и Пловдив цените на дребно в ГТВ са с 0,03 лв./литър по-ниски от тези на едро. Подобна е и ситуацията в по-малките магазини във Варна, където цените на дребно са с 0,11 лв./литър по-ниски от тези на едро.

Източник: profit.bg