България е една от 10-те страни членки на ЕС, в която бюджетните съкращения са довели до намаляване на броя на преподавателите. Това показва проучване на Европейската комисия (ЕК) за въздействието на кризата върху бюджетите на образованието от 2010 г. насам.

На тези, които са имали късмета да не бъдат съкратени, са им били намалени или замразени заплатите и надбавките за периода 2011 – 2012 г. Притеснително е, че делът на разходите за заплати на учители в бюджетите за образование е повече от 70%.

Останалите страни, партниращи на България в листата, са Гърция, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Португалия, Унгария и Хърватия.

Според доклада инвестициите в областта на образованието са намалели в 8 от 25 страни членки, тъй като Германия и Холандия не са предоставили данни за периода след 2010 г.

В Гърция, Италия, Литва, Португалия и Унгария спадът е с повече от 5%, докато в Естония, Испания, Обединеното кралство (Шотландия) и Полша той е между 1 и 5%.

Все пак пет държави от ЕС са увеличили средствата за образование с повече от 1% – Австрия, Дания, Люксембург, Малта и Швеция, както и немско говорещата област в Белгия.ewrosauz

В другите страни от ЕС тенденциите се различават – някои са увеличили бюджета си през една година и са го намалили през следващата, докато при други е обратно.

При нас бюджета за образование е намален през 2010 – 2011 г., но е увеличен през следващия период. Подобен е сценарият и при Румъния, Словакия и Чехия.

„Времената са трудни за националните хазни, но ние се нуждаем от последователен подход към публичните инвестиции в образование и обучение, защото в това се крие ключът към бъдещето на нашите млади хора и към дългосрочно устойчиво икономическо възстановяване.

Ако държавите-членки не инвестират достатъчно в модернизирането на образованието и уменията, ще изостанем още повече от нашите конкуренти в световен мащаб и още по-трудно ще се справим с младежката безработица“, заяви Андрула Василиу, комисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта.

Източник:inews.bg