Българите е от страните в Европейския съюз (ЕС), където най-малко хора изучават, владеят и ползват чужди езици. Това показва изследване на Евростат за тенденциите при изучаването на чужди езици сред страните на ЕС.

От трудоспособните българи на възраст 25-64 години – едва 39% са дали положителен отговор, че владеят и ползват поне един чужд език при средно 66% по този показател в ЕС, съобщава БТА.

Най-нисък интерес към владеенето и ползването на чужди езици в ЕС е регистриран в Унгария – едва 37% от работещите унгарци си служат с поне един чужд език. За сравнение – сред нашите съседи в Румъния 74% от възрастните ползват чужд език, в Сърбия – 63%, а в Гърция – 58%. prou4vane

Испанците (51%), гърците (58%) и французите (59%) са в средата на класацията на ЕС. Най-висок дял на хората в трудоспособна възраст, които ползват чужд език е регистриран в Люксембург – 99%, Литва (97%), Латвия (95%), Дания (94%) и Словения (92%).

В изследването е отбелязано още, че от българите на възраст 25-64 г., които ползват английския като основен чужд език – едва 20% го владеят професионално, 35% го ползват свободно, а 45% са декларирали, че го ползват слабо.

Най-високо професионално владеене на английски език сред хората на възраст 25-64 години е регистрирано в Люксембург – 77 на сто от владеещите езика, Латвия (68%), Малта (53%) и Литва (47%).

Най-ниско е владеенето на английския език в тази възрастова категория се отчита в Италия (едва 10%), Франция (13%) и Германия (16%).

В публикуваните данни на Евростат България заема сравнително предно, но не и челно място със 79% от подрастващите, които изучават най-популярния английски език. Английският език очаквано е номер 1 в предпочитанията на учениците от Малта и Австрия, където той се изучава на 100% от всички.

В Испания и Италия английският е предпочитан от 99% от учащите се, в Гърция – от 97%, Хърватия – 95%, Франция – 93%, Полша – 91% и др. Като цяло 83% от учениците в началното и средно образование в ЕС изучават английски език, както и 94% от учениците в горните курсове.

Източник:inews.bg