Според данните на европейската статистика браковете в ЕС постепенно намаляват за последните две десетилетия.

Най-малко бракове в ЕС се сключват в България, а най-много в Кипър, отчита изследване на Евростат.

Според данните на европейската статистика браковете в ЕС постепенно намаляват за последните две десетилетия: пикът е отчетен през 1990 г. – 6,3 брака на 1 000 души.ek

През 2000 г. браковете са 5,2 на 1 000, а през 2010 г. – 4,4 на 1 000 души. Най-високите нива на сключени бракове през 2011 г. са отчетени в Кипър – 7,3 брака на 1 000 души, Литва – 6,3 и Малта – 6,1 на 1 000 души.

Най-ниски нива на сключените бракове са маркирани в България – 2,9 на 1 000 души, Словения – 3,2 на 1 000, Люксембург, Испания, Италия и Португалия – по 3,3 на 1 000 души и т.н.

Източник:inews.bg