Има много определения за това какво представляват парите. От икономиката знаем, че парите са необходими като средство за размяна, плащане, мярка за стойност и натрупване. Някой ще каже, че парите са това, което инвестирате в сила и енергия.

Парите са свързани преди всичко с материални ценности. Съществува, обаче, връзка на парите не само с материалните, но и с високо духовните ценности. Тази връзка е косвена, нематериална. И ако си припомните определението на парите от първия параграф, тогава можем да кажем, че са енергия.

Парите са енергия. И те са в състояние да подобрят живота ни, ако са свързани в нашата ценностна система.

Представете си, че животът ни е огромен организъм, проникнат от много съдове, които свързват различни нива на живот:  поведение, способности, намерения, ценности, вярвания. Няма да изброявам всички нива, само ще кажа, че колкото повече връзки между по-високите и долните нива има, толкова по-хармоничен ще бъде животът. Енергията тече през съдовете. Общият жизнен стандарт зависи от това колко интензивно циркулира енергията в системата.

С увеличаване на потока на парите, нивото на енергия в такава система се увеличава. Нивата започват да работят по-интензивно, толкова повече енергия им идва. Ако човек има пари, свързани с по-високи стойности, тогава животът се изпълва със смисъл и става по-щастлив. Ако парите в системата на човешките ценности заемат само материалната част, тогава по-високите нива остават неизползвани. Енергията не идва при тях, колкото и да е голям паричният поток.

Животът на човек, чиито пари не са свързани с дълбоки и високо духовни ценности, ще стане удобен до определена граница. Нека го наречем  парична бариера.

Зад тази бариера недоволството от живота започва да нараства отново.  В крайна сметка на бариерата изглежда, че щастието е толкова близо и можете да го купите. От другата страна на паричната бариера се оказва, че нещо все още липсва.

Мнозина смятат, че тяхната основна цел е да преодолеят паричната бариера. Това в никакъв случай не е лоша цел. По-скоро е опасна цел, ако зад нея няма други обещаващи цели. Някои спят и сънуват как ще бъдат собственици на богатство. Но те дори не мислят, че ги очаква съвсем различен живот, ако това внезапно се случи. Енергийното ниво на живота им рязко ще се увеличи с появата на големите пари. Но дали ще са готови за това?

Парите са енергия, която не идва просто така.  Парадоксално е, че ще трябва да платите за появата на тази енергия в живота си. Само плащането ще бъде малко по-различно, ако искате многото пари да останат в живота ви дълго време. Плащането ще бъде с друг живот. Целият начин на живот ще трябва да бъде променен. Ново поведение, нови способности, нови намерения, нови ценности и нови вярвания ще трябва да се появят в живота ви.  И с всичко това ще дойде ново чувство за себе си, нова съдба и нов смисъл на съществуване.

Само в този случай ще можете да запазите и увеличите парите в живота си. Без нови ценности и значения парите не могат да се задържат в живота .