Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е взела решение на основание приетите и влезли в сила промени в Закона за енергетиката за съкратена процедура и съкратени срокове за приемане на решение за изменение на цените на електрическата енергия, съобщиха от регулатора. dkevr_Датата на провеждане на закрито заседание за приемане на доклад и проект на решение за изменение на цените на електрическата енергия е 1 март.Докладът и проектът на решение ще се оповестят на официалната интернет страница на ДКЕВР.
Обществено обсъждане на проекта на решение за изменение на цените ще се проведе със заинтересованите на 4 от 9,30 ч. Срокът за представяне на становища по проекта е до 12,00 ч. на 5 март. На 5 март ще бъде и закритото заседание на ДКЕВР за приемане на окончателно решение за изменение на цените на електрическата енергия, съобщават от комисията.

Източник:novinata.org