С 3,88% може да поевтинее природния газ от април по предложение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). Предложението е публикувано на интернет сайта на ДКЕВР. Преди дни „Булгаргаз“ предложи природния газ да поевтинее с 3,22 %.

Поевтиняването на природния газ от 1 април ще намали и цените на топлинната енергия на топлофикациите в страната. Намалението е между 4 и 6 % средно, за различните дружества.

Най-високото намаление на цените е за топлинната енергия в Бургас и Плевен – около 6,5 %. В София цената на топлинната енергия ще намалее с около 3,8 %.7a2961c3af89

Днес предложенията на ДКЕВР ще бъдат обсъдени на заседание на Обществения Консултативен съвет към ДКЕВР по въпроси, свързани с образуването на регулираните от ДКЕВР цени с голяма обществена значимост. Дневният ред предвижда – обсъждане на прогнозните цени на природния газ за ІІ-ро тримесечие на 2013 г. при продажба от обществения доставчик на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа;

Обсъждане на прогнозните цени на електрическа и топлинна енергия в резултат на изменение на цените на природния газ за ІІ-ро тримесечие на 2013 г.

Източник:trud.bg