Когато премиерът се среща с Петното и настанява на добра държавна служба хора с „репутация”, намеренията са ясни

Властта просто изтръгна от корен всяка възможност да се преустановят злоупотребите на най-високо ниво.

Едва ли сте си мислили, че назначаването на един медиен бос с потресаваща трудова биография за шеф на ДАНС, ще доведе до нещо хубаво. Но дори в най-големите кошмари и абсурдни ситуации никой никога не си е представял, че това ще повлече след себе си безумия като това кадри на ВИС да заемат престижни държавни служби, хора, подозирани в престъпления да влизат в парламента или пък да разговарят официално с премиера, за да „арестуват” инакомислещите.

Оказа се, че това и гигантският заем, който ще плаща данъкоплатецът, са по-малкото зло. Имало е накъде по-зле за става. Във фейсбук-групата: „Национален Протест срещу безобразията в България” публикува следния текст:„БТПП информира, че днес – 13 август 2013 г., в бр. 71 на “Държавен вестник” e обнародван Законът за изменение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор, с който закон спрямо членовете на управителните и контролни органи на работодателските организации е:
• отменено задължението за деклариране на тяхното имущество;bsp
• разпоредено заличаване от публичния регистър на Сметната палата на техните встъпителните декларации;
• разпоредено прекратяване на административнонаказателните производства, образувани срещу посочените лица до деня на влизане в сила на закона;
• разпоредено прекратяване, считано от влизане на закона в сила, на започналите проверки или ревизии срещу посочените лица по глава 14 и 15 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
• разпоредено на Сметната палата в едномесечен срок от влизане на закона в сила да изпрати на изпълнителния директор на НАП и на председателя на Държавна агенция “Национална сигурност” поименен списък на лицата, чието задължение за деклариране на имуществото отпада.”

 

Това с думи прости идва да каже, че вече официално в държавата, всеки с необходимия ресурс като пари и познанства, който добие власт и заплата на гърба на данъкоплатеца може да си позволи почти всичко и да остане необезпокояван от закона.

Никога няма да разберете как чиновник с хиляда лева заплата има няколко апартамента и луксозни коли. Просто няма как да го разберете. Ако сте имали подобна информация, вече ще бъде заличена от официалните регистри. Ако законът ги е преследвал по казуса, вече няма да имат подобен проблем…

Това е само за няма и три месеца власт. „Социално насоченото” управление доста добре се справя с осигуряване на собствения си комфорт и социалноосигурено бъдеще. Със сигурност обаче има какво да видим още!

Източник:razkritia.com