Никой няма да бъде наказан за грешката в трета задача в тестовете за външно оценяване на седмокласниците.

Това заяви министърът на образованието, младежта и науката Николай Милошев, след като ученици и родители алармираха, че един от въпросите в теста по литература за седмокласници е зададен некоректно и неправилно.

Към този въпрос има и графика за производството на автомобили. Учениците са установили, че посочената в трети въпрос графика показва рязко увеличаване на производството на велосипеди в периода 1999-2000 година, но в твърдението към въпроса се говори за спад, допълва БТА.

По думите на министъра става дума за техническа грешка и пред експертите на министерството стои задачата как да се постъпи в тази ситуация.

Милошев е доволен от екипа си, който според него е свършил много добра работа при организирането на препитването.

Според министъра вариантите за действие в тази ситуация са два. Единият начин е на учениците автоматично да бъдат написани точките, които се полагат за задачата.

Вторият вариант предполага да се изчака да се види, дали повечето ученици са познали отговора и тогава да се прецени какво да се прави.

Ако по-голям процент са отговорили правилно, въпросът ще бъде признат, обясни министърът.

„Оставил съм колегите да вземат решение. Ако имат нужда от мен, готов съм да ги посъветвам“, добави той.7klas

По думите му през тази година изпитите са били съпоставими по трудност с тези от миналата и не може да се твърди, че тестът е бил много по-лесен.

„Възможно е учениците да са по-добре подготвени и за това да им се струва по-лесно“, каза още той.

 

Преди минути от МОМН разпространиха следната информация:

Първите четири задачи от теста са свързани с проверка на уменията на учениците да извличат и да обработват информация от два различни източника на информация – в случая са текст и графика, които имат връзка помежду си.

Въпросната трета задача от теста проверява лексикалната култура на учениците. Насочена е към уменията им за избор на дума (от посочени четири възможности за отговор), смислово свързана с друга дума от основното изречение.

Образуваното словосъчетание следва да отразява определен сегмент от графиката. Тази задача, както и останалите, свързани с обработването на информация от двата източника, нямат за цел работа с графичните изображения, както например по математика и/или по някои от природните науки. Разчитането на информацията се случва с „невъоръжено“ око, т.е. без употребата на измервателни уреди.

Наречието „рязко“ отговаря на знаковото изображение на тази част от графиката, която е свързана с поставената задача. В конкретния случай думата „рязко“ се свързва точно с думата „спад“.

При обработването на графиката в съответния изпитен формат вероятно се е получило изместване, което по същество няма сериозно отношение към верния отговор. Дори да приемем, че в условието на задачата следва да бъде употребена думата „се увеличава“, отново единствената възможност от посочените четири отговора ще е отговор Б) – „рязко“.

В момента се извършва проверка на писмените работи на седмокласниците. След приключване на оценяването ще бъдат направени анализи на резултатите и всички решения на Министерството на образованието, младежта и науката ще бъдат взети така, че да не се ощетяват учениците.

Източник:inews.bg