Енерго-Про отнесе наказание, заради нарушението на антимонополния закон

Написана глоба на Енерго-Про накара потребителите да се почувстват отмъстени за скандалните сметки от зимата!

Комисията за защита на конкуренцията наложи на ЕРП-то глоба в размер на 1 687 484 лв. Дружеството е наказано за злоупотреба с положението, съобщиха от организацията.

Установено е, че “Енерго – Про Продажби” АД работи в разрез с антимонополния закон, защото е спряло електрозахранването на помпените станции на ВиК-Добрич на 13 септември миналата година.

erp

От комисията са установили, “ВиК” ЕООД заплаща суми по протокол за разсрочено плащане. Неочаквано високият размер на задълженията станало пречка за коректното изплащане на дължимата сума и от там предприели мерки. От ЕРП-то са били наясно с проблемите на предприятието-длъжник. Вместо да се съобрази с това и да вземе впредвид добросъвестността му, те са спрели моментално енергозахранването.

Комисията за защита на конкуренцията обявиха, че съобразно Закона за енергетиката дружествата са длъжни да работят предимно в интерес на обществото и на отделните клиенти. Понеже Добрич се водоснабдява от помпените станции, енергопредаването е задължително условие градът да получава вода за нуждите си.

Понеже от Енерго-Про са злоупотребили и са действали като монополисти, наложеният запор е разгледан като работа в ущърб на обществеността.

От:Надежда Димитрова               Източник:razkritia.com