http://www.youtube.com/watch?v=UX0MEScY0Ls

СТРАХОТЕН! СВИРЕНЕ НА ЧАШИ!