От март 2014 година в сила влиза наредба на Транспортното министерство, която изисква нов режим на регистрация на автомобилите с газови уредби (АГУ). 

Според новия регламент собствениците на автомобилите на газ, освен протокол за монтажа на газовата уредба, трябва да имат ипротокол от техническа служба, удостоверяващ, че монтажът е извършен правилно. Според новото изискване газовата уредба трябва да бъде вписана в големия талон на автомобила, а по непотвърдена информация “услугата” ще струва около 400 лв.

Наредба №Н-3/18.02.2013г. на МТИТС, която влиза в сила през март 2014 година, ще засегне 800 хил. автомобила.  С пререгистрацията на газовите уредби, шофьорите ще получат протокол, с който в КАТ трябва да бъде вписана промяната в големия талон за това, че колата може да се движи и на газ или метан.uredba

Едва след тази процедура газовите уредби ще бъдат узаконени и собствениците няма да подлежат на санкция.

От МВР днес оповестиха, че и в момента, преди влизане в сила на новата наредба, собствениците на  АГУ могат да направят пререгистрацията и преди влизането на наредбата в сила.

“Както е известно, съгласно досега действащата Наредба № I-45/2000 г., при промяна на техническите характеристики на пътно-превозно средство, се извършва промяна в регистрацията на базата на посочените необходими документи, които собственикът представя. От миналата година прегледът на газова уредба е част от годишния технически преглед на превозното средство. И в момента всеки собственик на МПС с газова уредба може да се яви в пунктовете на пътна полиция и след представяне на паспорт, протокол или други документи, удостоверяващи монтажа на уредбата, да поиска промяна в регистрацията”, обясняват от МВР.

До март 2014 година автомобилите с газ могат да минат на преглед при КАТ срещу такса от 20-25 лв. За целта трябва да носят всички документи на колата, валидна гражданска отговорност и да заявят желанието си за смяна на регистрацията.

От ведомството поясняват, че и след 2 март 2014 г. ще продължи обслужването на собственици на МПС с монтирани газови уредби, тъй като пътните превозни средства, на които са били поставени такива уредби, са преминавали на периодичен преглед за техническа изправност. По силата на този факт не би следвало спрямо собствениците на тези моторни превозни средства да се прилагат санкции съгласно разпоредбите на Закона за административните нарушения.

Източник:offnews.bg