Хората, живеещи в домакинства със средни доходи, са 46,9% от цялото население, тези с ниски доходи са 43,4 на сто, а тези с високи доходи – едва 9,7%.

Това сочат данните от изследване на Института за пазарна икономика (ИПИ), което проследява развитието на средната по доходи класа от 2005 г. до 2010 г.

Проучването им показва, че около 3,5 милиона българи живеят в домакинства със средни доходи и се числят към средната класа, но с условието, че данните се отнасят за 2010 г.

За да може едно четиричленно семейство от двама възрастни и две деца да се счита за част от средната по доходи класа, то неговият общ месечен доход трябва да се равнява на около 2400 лв. (към 2010 г.), показват още данните от проучването.

Според анализа на ИПИ броят на хората, които могат да се считат за средна класа, е намалял с около 200 000 души в периода от 2005 до 2010 г.

Данните на икономистите сочат, че средната по доходи класа в България забогатява по време на икономическия бум и не губи голяма част от доходите си в първите две години от кризата (2009-2010 г.).

bednost

Изследването твърди, че броят на хората, живеещи в домакинства с високи доходи, се увеличава за периода на изследване (2005 г. – 2010 г.) с около 2 на сто за сметка на средната по доходи класа.

Методологията, която е ползвана, се основава на „всички парични доходи, получени от всички източници от всеки член на домакинството. Това включва доходи от работа, инвестиции и социални помощи, както и всички други доходи на домакинството; платените данъци и социални плащания се изваждат от тази сума“.

Освен изнасянето на конкретни резултати изследването на ИПИ дискутира и политическата роля на средната класа.

Разгледани са и случаите, в които средната класа може да влияе негативно на демократичния процес, а именно – когато благосъстоянието на нейните членове зависи от преразпределението на публични ресурси.

Източник:dnes.bg