Административният съд в морската столица отмени решението на Варненския общински съвет, с което арх. Димитър Николов беше избран за временно изпълняващ длъжността кмет. Съдът счита, че Общинският съвет е следвало да изложи в решенията конкретни мотиви за необходимостта от предварително изпълнение в съответствие с изискванията на закона.Липсата на конкретни основания и точни мотиви, налагащи допускане на предварителното изпълнение на административния акт, води до неговата незаконосъобразност и неминуемо налага отмяна.varna

Според съда с тази отмяна на решението съдебният акт подлежи на незабавно изпълнение от страна на Общински съвет Варна, независимо от последващи процесуални действия по обжалване.

От прессъобщението на съда става ясно, че той отменя назначаването на арх. Димчитър Николов за временен кмет, но не не отменя отстраняването на доц. Христо Бозов като такъв. Делото по жалбата на Бозов против решението за неговото отстраняване ще бъде гледано на 27 май.

Източник:blitz.bg