Заетостта намалява с 0,6% през второто тримесечие на годината спрямо същия период на 2012 година, показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

Спрямо първото тримесечие обаче има увеличение от 3,4%, или около 75 хил. души, на наетите за сезонна работа в секторите „Хотелиерство и ресторантьорство“ (ръст от 52,9%) и „Култура, спорт и развлечения“ (13,6%). В селското стопанство наетите лица се увеличават с 10,5% спрямо първото тримесечие на годината също заради активния сезон.
Общо заетите са 2,31 млн. души, показват още данните към края на юни 2013 година.

От данните е видно, че сезонната заетост не може да се пребори с негативните тенденции на трудовия пазар и загубата на работни места. Спрямо второто тримесечие на миналата година броят на заетите намалява с общо 13,3 хил. души, като най-осезаемо това е в сектора „Преработваща промишленост“ (156 хил. души) и „Търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети“ (8,7 хил. души).OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Намаляването на заетостта на годишна база е съпроводено с увеличаване на средната работна заплата. През второто тримесечие на годината средната заплата е 799 лева, което представлява ръст от 3,8 на сто. Спрямо първото тримесечие на тази година също има увеличение  – в рамките на 2,7 на сто.

Данните обаче показват тенденция към намаляване – през април средната заплата в страната е била 809 лева, през май – 799 лева, а през юни – 789 лева.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Строителство“, където средното заплащане се повишава с 8,1% до 653 лева, и „Образование“ – ръст от 7,5% до 777 лева през второто тримесечие на тази година.
Най-висока средна заплата продължават да получават заетите в сектори като „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти“ (1 790 лева) и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия“ (1 524 лева).

Работещите в хотелиерството и ресторантьорството са сред най-зле заплатените според статистиката на НСИ. Средната месечна заплата в този сектор през второто тримесечие на годината е 540 лева.

Източник:dnes.bg