karta

Новият Закон за движение по пътищата и съгласно Закона за българските лични документи изискват издаването на нови шофьорски книжки от 21 януари 2013 г.

От 21 януари стартира издаването на нов образец на шофьорските книжки.

Новите документи ще са съобразени с всички промени, които влизат в сила от 19 януари 2013 г. и с приемане на всички поправки в Закона за движение по пътищата и Закона за българските лични документи, които влизат в сила съгласно нормативите на европейска директива, съобщиха от пътната полиция, цитирани от Vesti.bg.

Настоящите свидетелства за правоуправление на МПС ще останат валидни до изтичане на срока им. Сред основните изменения на шофьорските книжки е залегнала и промяна на техния срок на валидност и различните категории на шофьорската правоспособност.

След 19 януари 2013 г. срокът на валидност на книжките на „професионалните” шофьори за категориите СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1E и Т вече ще е 5 години. Това важи и за книжките на лица с физически недъзи.

За старите образци на тези два типа документи няма да се издават дубликати за срок по-дълъг от 5 години, а ще се издават нови, с по-краткия срок.

За любителските категории АМ, А1, А2, А, В, В1 и ВЕ, свидетелствата остават с непроменена валидност, т.е. 10 години.

При новите шофьорски книжки категория М ще бъде заменена с АМ, а ще бъде добавена и новата категория А2, която ще е в зависимост от мощността на превозното средство.

Категория Ттб – за тролейбуси, ще бъде премахната и ще бъде заместена с категория D с национален код (103) – “Водач, притежаващ свидетелство за управление на МПС от категория D и право за управление на тролейбус”, допълниха от пътната полиция.

източник: chudesa.net