ЧЕЗ публикува линк към договора си с България за приватизация. ОТ ЕРП-то заявиха, че договорът за приватизация на електроразпределителните дружества в Западна България, подписан на 19.11.2004 г. от Агенцията за приватизация като представител на Република България и CEZ а.s., е публично оповестен от м. юли 2005 г.Договорът е достъпен за всички, които желаят да се запознаят с клаузите в него, на: http://www.secinfo.com/dsvrz.zFk.d.htm ( „Share Privatization Sale Agreement“ ).
4ez
От ЧЕЗ декларираТ, че е изпълнила всички свои задължения по този приватизационен договор. Доказателства за изпълнението на предвидените ангажименти по приватизационния договор можели да бъдат намерени на сайта на Агенцията за приватизация: http://www.priv.government.bg/, публичен регистър, следприватизационен контрол.

Източник:blitz.bg