Няма много възможности за намаление на цената на тока за момента. Това обясни пред БНР новият председател на ДКЕВР Евгения Харитонова. “Цената за пренос през електропреносната мрежа не може да се намали. Това, което циркулира в общественото пространство като такса за “пренос”, не е такса, а цена за пренос, включваща таксата и съответните добавки”, каза тя.“Цената е определена от комисията и важи за цялата преносна мрежа, която трябва да бъде в нормално състояние”, допълни Харитонова. По отношение на т.нар. зелена добавка тя каза, че комисията я определя в съответствие със закона и не може да бъде отменена. “Трябва да се чака да заработи новото Народно събрание, което да отмени разпоредбата”, посочи тя.

“До новия регулаторен период от 1 юли може да се отмени поне за износ кафявата добавка. Тя също не е наша приумица, определя се от ЕС. Това може да се приложи временно, тъй като НЕК е задължена да изкупува цялото количество от ТЕЦ-ове и заводски електроцентрали на висока цена”, каза Харитонова.dkewr

“Разумното намаление е от 6 лева на цената за износ. Към 1 юли ще видим разходите на всички енергийни дружества и ще потърсим обективно намаление към сегашното състояние. Миналата година при определяне на цените не е предвиден спад на потреблението. При това положение цените растат”, поясни тя.

По отношение на европейските наредби за либерализация на енергийния пазар, които не сме спазили и ще бъдем санкционирани от Европейската комисия, тя каза: “Наредбите са готови и тази седмица ще бъдат публикувани в Държавен вестник”.

Източник:blitz.bg