maika83 непълнолетни и малолетни момичета от Варненска област са станали майки от началото на годината, като броят им само за морската столица е 37, показват данните на Агенцията за закрила на детето. Те отчитат спад на броя на родилките под 14-годишна възраст, но при тези между 16 и 18 години няма тенденция за намаляване. „Повече от тях са прекъснали училище и виждат своята реализация в създаване на семейство”, коментира за Дарик Варна директорът на агенцията във Варна Анна Конукова. По нейни наблюдения 99 % от малолетните и непълнолетни родилки са от ромски произход.
Пет от тазгодишните случаи са предадени на прокуратурата, тъй като майките са били под 16-годишна възраст. Дори и държавното обвинение да започне разследване често не се стига до съд, а производствата биват прекратявани, тъй като родилката сключва брак с бащата на детето.

„Според Семейния кодекс има възможност брак да бъде сключен и след 16-годишна възраст при определени условия. В член 191 от Наказателния кодекс (по него се образуват делата за незаконно съжителстване с малолетни и непълнолетни лица – б.ред.) има разпоредба, предвиждаща пълнолетното лице да не се наказва или наказанието му да не се изпълнява, ако то сключи брак с непълнолетното”, обяснява говорителят на Варненската районна прокуратура Десислава Йотова. Държавното обвинение в морския град е образувало през 2012 г. по чл. 191 десет производства, четири от които са прекратени именно поради тази причина. През настоящата година образуваните производства са девет.

През последните три години във Варненския районен съд има осем приключили дела за съжителство с малолетни и непълнолетни лица. Нито едно от тях не завършило с ефективна присъда, а наказанията са условни или пробация. Най-често процесите завършват със споразумение между прокуратурата и подсъдимите.

„Законът предвижда наказания „лишаване от свобода” и „пробация”. Самото наказание „лишаване от свобода” е в ниски граници – до 2 години. Изключение правят случаите, когато пострадалото лице няма навършени 14 години – тогава се предвижда от 2 до 5 години затвор. За този вид престъпления е предвидено да се налага и наказание „обществено порицание”. Тези заложени наказания позволяват в голяма част от случаите, когато деецът няма предишни присъди, да бъде освобождаван от назателна отговорност чрез налагане на глоба”, коментира Десилава Йотова.

Единствените родители, които са осъдени от Варненския районен съд през последните три години, са ромско семейство от град Игнатиево. Те са получили по шест месеца условно, тъй като са улеснили 13-годишния си син да заживее с непълнолетно момиче, в резултат на което на младата двойка им се родило дете, а майката прекъснала училище.

Според публично огласени данни за първите шест месеца на тази година в цялата страна са образувани 325 производства за незаконно съжителско с малолетни или непълнолетни лица, а 220 души са осъдени.

източник: blitz.bg