Озоновият слой на атмосферата не е в катастрофално състояние, но е необходимо постоянно международно наблюдение, което в наши дни постепенно отслабва. Това твърди водещият научен сътрудник на Института по физика на атмосферата към Руската академия на науките (ИФА РАН) Александър Груздев.

Вчера беше отбелязан Международният ден за защита на озоновия слой, който се отбелязва се от 1995 г. с резолюция 49/114 на Общото събрание на ООН от 19 декември 1994 г.

dupka

Датата е свързана с годишнината от подписването (16 септемвр

и 1987 г.) на Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой. Проблемът с озоновия слой тревожи човечеството от средата на 80-те години на миналия век. Тогава над Антарктида беше открита „озонова дупка“ с диаметър над 1000 км.

През последвалите години учените установиха, че молекулите на озона се разрушават, влизайки във взаимодействие с молекулите на фреоните, използвани масово в битовата химия, хладилниците, аерозолите и т.н.

Идеята за защита на озоновия слой срещна безпрецедентно разбиране в целия свят, което подтикна генералния секретар на ООН Кофи Анан в периода 1997-2006 г. да определи Монреалския протокол като „може би единственото успешно международно споразумение“.

„Проблемите засега остават – отбеляза Александър Груздев. – Ако досега под „озонова дупка“ се разбираше небето над Антарктида, то през 2011 година това явление бе регистрирано в Арктика със същата интензивност на разрушение, както и в Антарктида. Над гъстонаселени райони големи разрушения няма.“

Сега положението е достатъчно стабилно, твърди руският учен. Производството на фреони в света на практика е спряно, озонът непрекъснато се образува наново. „Произведени са много фреони, но сега съдържанието им в атмосферата постепенно започва да намалява – твърди Груздев. – Според съществуващите модели възстановяването на озоновия слой до равнището, което е съществувало преди появата на „озоновата дупка“, ще настъпи през втората половина на този век. Но той ще се възстанови, ако не се появи нещо разрушително, допълва БТА.

Източник:inews.bg