По същия начин Палестина остана без земя за сметка на Израел

Въпросът за разпродаването на българска земя на чужденци все повече вълнува гражданите на страната. И докато за голяма част от държавите-членки на Европейския съюз това си е съвсем нормално, положението за България е малко по-различно. Историкът Божидар Димитров изтъква, че когато говорим за покупката на земя от чуждестранни граждани, е необходимо да се отбележат и различията между отделните държави в Европейския съюз.

На първо място местоположението на държавата ни спрямо останалите европейски страни прави България доста неподходяща по отношение на закупуването на части от земите й.bg Предвид границата с Турция на юг, откъдето започва директният досег с цял куп мюсюлмански държави, земята ни е изключително ценна. В България няма пустини, а климатът е благоприятен, без природни бедствия. Всичко това прави страната изключително апетитна хапка за бедните страни в ислямския свят на юг от нас.

А твърдението, че единствено граждани на Европейския съюз ще могат да си купуват българска земя, е повече от нелепо, изтъква Димитров. Най-малкото защото Европа е пълна с граждани на страните-членки, които изповядват ислямската религия. Само в Германия и Франция има по 5 милиона мюсюлмани, които са със съответното гражданство. И купуването на българска земя от такива хора носи риск за държавата. Историкът припомня ситуацията в Косово от преди 3-4 десетилетия, когато сърбите бяха изтласкани от някога тяхната територия, а самата област беше обявена за автономна. Причината за това развитие на нещата обаче не беше само във военните действия, а в разпродаването на сръбската територия. Както признават и сръбските журналисти, Сърбия сама продаде земята си.

Източник:razkritia.com