Врътките на Цветелина Бориславова с „Пампорово“ АД бяха не само разкрити, но и признати от ръководството. Преди броени минути в медиите бе разпространена докладна записка от члена на съвета на директорите  на „Пампорово” АД София Цанкова до банкерката, видя HotArena.net.

 

В нея черно на бяло София Цанкова не само признава за нарушенията извършени от „Пампорово“ АД, но и търси спешно решение на проблемите така, че да не бъдат разкрити.

 

„Във връзка с решаването на проблемите, които имаме, (…) следва да се проведе среща с Министъра на земеделието и храните, от когото да се поискат следните неща…“, гласи началото на докладната записка. Следва подробно очертаване на проблемите, свързани с правното основание за ползване на земите от Държавен поземлен фонд, узаконяването на системата за изкуствен сняг и пр.

 

От докладната записка става ясно, че изградените вече съоръжения от „Пампорово” АД са незаконни и трябва незабавно да се предприемат действия за тяхното узаконяване. Това са гори, част Държавния поземлен фонд, които Цветелина Бориславоваpamporovo

 

иска да ползва безплатно, но разбира се – да печели стократно!!

 

Нещо повече – оказва се, че „Пампорово“ АД има изграден лифт в село Стойките, без да е извършена продажба на имота. Затова сега от дружеството спешно подготвят документи за продажба на 3 имота, тъй като разрешителното за стоеж е издадено в нарушение без съгласието на собственика на земята, т.е. Министерството на земеделието и храните.

 

От „Пампорово“ АД правят и опит за изваждане на разрешение за стоеж, при положение че стоежът вече е извършен.

 

И освен всички нарушения, с цялата си наглост от дружеството на Цветелина Бориславова правят всичко възможно да се сдобият с безплатно право на ползване на територии, част от Държавния горски фонд, за период от 10 години.

 

Т.е. вместо да си понесат последствията заради поредицата грешки и незаконни действия, те гледат как да им излезе евтино, и ако може даже без пари да ползват имотите.

 

Само преди няколко дни „Пампорово“ АД започна поголовна сеч за изграждането на още ски писти и лифтове. „Сечта е поголовна и се унищожават красиви борове. Цялата планина е разкопана и разорана“, сигнализират хора от Смолян.

 

А в докладната записка е изрично упоменато, че ски пистите, предоставени на „Пампорово”АД от комплексно-опитна станция Смолян, се ползват без правни основания.

 

 

Ето и подробно какви шашми подготвят от Пампорово АД на Цветелина Бориславова:

 

– Сключване на договор за покупко-продажба на 3 имота на село Стойките. За тези имоти има издадена заповед № РД-49-498 от 14.11. 2011 година (от предишния министър Мирослав Найденов)

– Спешно е необходимо да бъде приключена преписка с входящ номер ИАГ (Изпълнителна агенция по гори) 35228/24.09.2013г. за продажба на 2 имота за горна станция и трасе на лифт Двата моста.

– Преписка с искане за учредяване на права за прокарване на инсталация за изкуствен сняг на имоти, част от Държавния поземлен фонд чрез Областна дирекция земеделие Смолян, с вх. н. РО-01-807/05.07.2013г.

– Няма движение и по преписка с вх. н. 3963-1, отнасяща се до учредяване на сервитутни права за прокарване на инсталация на изкуствен сняг в имоти, които са били част от Държавния горски фонд, но за които е било променено предназначението, по искане на „Пампорово” АД през 2009г.

– Няма движение по преписка с вх.н. ИАГ (Изпълнителна агенция по горите) 300220/09.08.2013г. за учредяване на сервитутни права за прокарване на инсталация на изкуствен сняг в имоти, част от Държавния горски фонд и искане за даване на съгласие –  Преписка за учредяване на права за Горна станция, 6 броя стълбове и част от трасе на лифта село Стойките – връх Снежанка в територии от Държавния горски фонд с променено предназначение.

– Искане за произнасяне по преписка № 66287/19.01.2011г., с която „Пампорово” АД е поискало да бъдат извадени имотите, в които са разположени част от старите съществуващи ски писти, предоставени за ползване от комплексно-опитна станция Смолян, за които никога не са били учредявани никакви права на „Пампорово” АД.

– Искане до директора на Селскостопанската академия да бъдат извадени от комплексно-опитна станция Смолян имотите, на които са разположени част от старите съществуващи ски писти и прехвърлени териториите на „Пампорово” АД.

– Искане от „Пампорово”АД да бъде учредено безвъзмездно право на ползване за всички стари съществуващи писти върху земеделски земи от Държавния поземлен фонд за срок от 10 години.

 

А ето и скандалните врътки!!

 

– Не се сключен договор за продажба на 3 имота в село Стойките държавна собственост върху, които е вече изграден лифт, което означава, че разрешителното за стоеж е издадено в нарушение без съгласието на собственика на земята, т.е. Министерството на земеделието и храните.

– Не са придобити 2 имота за строящата се горна станция и трасето на лифта, което означава, че няма разрешение за строеж.

– Инсталацията за изкуствен сняг е изградена без да се учредят права, част от Държавния поземлен фонд.

– Инсталацията за изкуствен сняг е изградена без учреден сервитут в имоти, част от Държавния поземлен фонд.

– Прави се опит за изваждане на разрешение за стоеж при положение, че стоежът вече е извършен.

– Изгражда се горна станция на лифт и стълбове върху терени държавна собственост без разрешение на собственика на земята .

– Ски пистите, предоставени на „Пампорово”АД от комплексно-опитна станция Смолян, се ползват без правни основания.

– Прави се опит чрез Община Смолян да се придобият терените, на които са разположени ски пистите, част от Държавния фонд.

– Иска се учредяване на безвъзмездно, т.е. безплатно право на ползване на територии, част от Държавния горски фонд, за период от 10 години. 

Източник:hotarena.net