Началничката на Регионалният инспекторат по образование в град Пловдив Иванка Киркова е назначена без конкурс и то два дни преди да падне правителството на ГЕРБ. Това е установило журналистическо разследване на екип от TV7 и News7, оглавявано от юриста Кристиан Гьошев.Екс-министър акад.Стефан Воденичаров е подписал заповед, според която Киркова се преназначава от длъжността “началник-отдел” в РИО на “началник на РИО”. По принцип Законът за държавния служител дава възможност за израстване и преназначаване на по-висока длъжност, след провеждане на конкурентен подбор в рамките на самата администрация.

В случая обаче съществува норма от Закона за народната просвета, която повелява, че началниците на РИО се назначават само чрез конкурс. И тъй като последната норма на ЗНП се явява специална, то няма как да се приложи текста от ЗДСл., който е общ.

Според юристи порока на министерската заповед е особено съществен и се свежда до нищожност т.е. липса на всякаква административна власт. TV7 сезираха новият министър на образованието и науката проф. Анелия Клисарова, Върховна административна прокуратура и Министерския съвет.ivanka

Докато се чака задвижването на държавният апарат обаче РИО-Пловдив се ръководи под основателно съмнение за легитимност на началника му – единствения, който е назначен без конкурс в цялата страна.

Изходът, който юристите дават е от МОН да обявят нов конкурс, като в заповедта за него, да отбележи, че се обявява във връзка с нищожно назначение. Нищожният акт не може да се отмени или оттегли, тъй като не дължи подчинение, затова той се игнорира като юридически факт и подобно назначение няма защо да бъде отменяно, понеже е възникнало на невалидно основание.

Без всякакво съмнение е и фактът, че при възприемане на горната теза, всички уволнения и назначения, които Иванка Киркова е направила след 18.02.2013 г. също са нищожни, като подписани от лице, без право на власт.

Дали при решението на държавните органи ще надделее лобито, което Киркова и съпругът й, който е шеф на криминалния отдел към ОД на МРВ-Пловдив, имат сред бившите управляващи, или пък новата администрацията ще поправи грешката на предшествениците си, остава да видим в следващите седмици, се отбелязва в разследването на TV7.

Източник:.blitz.bg