http://youtu.be/cNqD83q6NZI

100% смях – НАЙ-ЯКИЯ СКЕЧ НА КОМИЦИТЕ